Работен екип по проект GEOAPREQ

Участници от България:

 • Ръководител на проекта
  Проф. д-р Емил Ботев - НИГГГ- БАН

 • Проф. д-р Наталия Килифарска - НИГГГ- БАН

 • Проф. дтн Иван Георгиев - НИГГГ- БАН

 • гл.ас. д-р Мария Шамати – НИГГГ-БАН

 • Петър Стефанов - НИГГГ- БАН

 • гл.ас. д-р Валентина Протопопова - НИГГГ- БАН

 • Илиaна Попова - НИГГГ- БАН

 • Цветелина Величкова – НИГГГ-БАН

 • д-р Румяна Божилова – НИГГГ- БАН

 • Мария Филипова – НИГГГ-БАН

 • доц. д-р Христо Николов – ИКИТ - БАН

 • Your browser does not support the canvas element.

Чуждестранни участници от 5 страни:

 • Проф. д-р Владимир Бахмутов - Украйна

 • Проф. д-р Игорь Логвинов – Украйна

 • Проф. д-р Али Пинар – Турция

 • д-р Милена Цукавац - Сърбия

 • д-р Гиорги Кикуашвили - Грузия

 • Проф. д-р Лазо Пекевски - Македония