Работен пакет 4 Пространствено-времевите изменения на температурата, озона и пълното съдържание на електрони в атмосферата
Ръководител - проф. Наталия КилифарскаДейност РП 4.1 Анализ на пространствените разпределения в аномалиите на почвената и приземната температура, озона и специфичната влажност в областта на тропопаузата в едноседмичен период преди избрани земетресения.

Очаквани резултати: Намиране на потенциални индикатори за подготвящи се земетресения.Дейност РП 4.2 Разработване на методи за изключане на вариациите породени от други източници.

Очаквани резултати: Достоверност на получените резултати.